Informacje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dom Pomocy Społecznej „Republika” jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

Dom jest placówką stacjonarną, koedukacyjną, przeznaczoną dla 97 osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom świadczy usługi:

 • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
  - miejsce zamieszkania;
  - odzież i wyżywienie;
  - utrzymanie czystości;
 • opiekuńcze polegające na:
  -  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
  - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
  - udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  - zapewnieniu pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych
 • wspomagające polegające na:
  - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
  - umożliwieniu swobodnego zaspakajania realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych
  - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
  - stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
  - działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości
  - pomocy mieszkańcowi w umożliwieniu mu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
 • Dom umożliwia podjęcie i kontynuowanie przez mieszkańców nauki, zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • Zakres wyżej wymienionych usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
 • Wydatki związane z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych Dom pokrywa na poziomie kosztów uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Wewnętrzne hole

  Wewnętrzne hole

 • Powiększ zdjęcie Aneksy kuchenne

  Aneksy kuchenne

 • Powiększ zdjęcie Zaplecze kuchenne

  Zaplecze kuchenne

 • Powiększ zdjęcie Kaplica

  Kaplica

 • Powiększ zdjęcie Gabinet doraźnej pomocy medycznej

  Gabinet doraźnej pomocy medycznej

 • Powiększ zdjęcie Aula domu

  Aula domu

 • Powiększ zdjęcie Obecne pracownie terapii zajęciowej

  Obecne pracownie terapii zajęciowej

 • Powiększ zdjęcie Sala doświadczania świata

  Sala doświadczania świata

 • Powiększ zdjęcie Pracownia krawiecka

  Pracownia krawiecka

 • Powiększ zdjęcie Pracownia politechniczna

  Pracownia politechniczna

 • Powiększ zdjęcie Pracownia rozmajtości

  Pracownia rozmajtości

 • Powiększ zdjęcie Sala ruchu

  Sala ruchu

 • Powiększ zdjęcie Recepcja domu

  Recepcja domu

 • Powiększ zdjęcie Krąg ogniskowy

  Krąg ogniskowy

 • Powiększ zdjęcie Ogród

  Ogród